اخبار | قابل توجه کلیه شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی

کد: 17547-2102      تاریخ ایجاد: ۱۳۸۸ سه شنبه ۱۳ مرداد   تعداد بازدید : 748

بدینوسیله به اطلاع می رساند این اداره کل در قبال مفقود شدن نسخه اول یا نسخه دوم متقاضی و یا اصل ثبت سفارش هیچگونه مسئولیتی نداشته و المثنی صادر نمی گردد.
لازم به ذکر است برای موارد خاصّ (ربوده شدن مدارک و اقلام مشمول اخذ مجوز از کمیسیون ماده 20 و یا پس از گشایش اعتبار اسنادی) متعاقب بررسی مدارک و مستندات اعلام شده توسط اداره کل اقدام لازم معمول خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------

درصورت مفقود شدن اصل نسخه اول پیش فاکتور ارائه مدارک ذیل الزامی می باشد

1- درخواست صدور المثنی روی سربرگ متقاضی.

2- در صورت ربوده شدن مدارک، ارائه دستور مراجع محترم قضایی الزامی است.

3- ارائه اصل نسخه دوم متقاضی

4- ارائه یک برگ پیش فاکتور مطابق با نسخه دوم متقاضی.

5- نامه تعهّد محضری متقاضی یا نماینده قانونی مبنی بر پذیرش کلیه مسئولیتهای حقوقی، قانونی و کیفری ناشی از مفقود شدن سند و همچنین بازگردانیدن آن به اداره کل در صورت رفع مفقودی.

-------------------------------------------------------------------------------

درصورت مفقود شدن اصل نسخه دوم متقاضی ارائه مدارک ذیل الزامی می باشد

1- درخواست صدور المثنی روی سربرگ متقاضی.

2- در صورت ربوده شدن مدارک، ارائه دستور مراجع محترم قضایی الزامی است.

3- ارائه اصل ثبت سفارش بازرگانی (در صورتیکه پرونده به تایید وزارت بازرگانی رسیده باشد).

4- در صورتیکه اسناد گشایش اعتبار شده باشد ارائه تصویر نسخه اول ممهور به مهر بانک عامل و در صورت عدم گشایش اعتبار اسنادی، ارائه اصل نسخه اول به همراه سری کامل تصویر مدارک.

5- نامه تعهّد محضری متقاضی یا نماینده قانونی مبنی بر پذیرش کلیه مسئولیتهای حقوقی، قانونی و کیفری ناشی از مفقود شدن سند و همچنین بازگردانیدن آن به اداره کل در صورت رفع مفقودی.

6- در صورتیکه بخشی از کالا ترخیص شده باشد ارائه تصویر فاکتورهای ترخیص شده ممهور به مهر اداره کل الزامی است .

 

نظر شما :
captcha
  • کانال اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • کانال تجهیزات پزشکی
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • کانال سامانه جامع تجارت ایران