معرفی واحد

معرفی واحد

تاریخچه و اهداف:

انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري و بروزرسانی خدمات صورت مي‌گيرد و در راستای آن فعاليت‌هاي تحقیقاتی و توسعه ای  (R&D) باید اصول ارائه خدمات سازمانی به لحاظ سرعت و همچنین به لحاظ کیفیت را توسعه دهد.  به همین منظور واحد تحقیق و توسعه با رویکرد بهینه سازی فرآیندها، ارتقا سطح عملکردهای جاری و آتی و همچنین ایجاد هماهنگی و تطابق با استانداردهای جهانی در سال 1395 در اداره کل شروع به کار کرد.

شرح وظايف واحد تحقيق و توسعه :

       -     انجام کلیه  امور تحقیق و توسعه اداره کل

 • مسئول نگهداشت و پایش نظام مدیریت کیفیت
 • بررسی های مستمر وضعیت موجود سیستم اداره و مجموعه های تابعه و بازنگری سیستم های اداری
 • کنترل کیفیت فعالیت های در حال انجام در سایر ادارات
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز دولتی ، سازمانی و پژوهشی
 • استاندارسازی فعالیت های اداره کل مطابق با ضوابط سازمان جهانی بهداشت
 • پایش شرکتهای CB و تائید صلاحیت آنها
 • ارزیابی بالینی

تهیه دستورالعمل های مرتبط با استانداردها و کنترل کیفیت

 • کانال اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
 • کانال تجهیزات پزشکی
 • کانال سازمان غذا و دارو
 • کانال وزارت بهداشت
 • کانال سامانه جامع تجارت ایران