اداره کل تجهیزات پزشکی
کد : 17547-2596      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۸ دي تعداد بازدید : 828

اخبار | معرفی نماینده تجهیزات پزشکی در کمیسیون ماده یک قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات

معرفی نماینده تجهیزات پزشکی در کمیسیون ماده یک قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات
توسط مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی صورت گرفت: معرفی نماینده تجهیزات پزشکی در کمیسیون ماده یک قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات

توسط مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی صورت گرفت:
معرفی نماینده تجهیزات پزشکی در کمیسیون ماده یک قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات

 

 

دکتر مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی، مهندس اسحاق عامری را به عنوان نماینده تجهیزات پزشکی در کمیسیون ماده یک قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات به وزارت صمت معرفی کردند.

در این مکاتبه ضمن بر شمردن اهمیت موضوع تعرفه های گمرکی در هزینه های تمام شده حوزه سلامت و همچنین نقش موثر در آن در حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی و کنترل واردات، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش دولتی و همچنین انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی  در جهت اهداف و استراتژی های کلی نظام سلامت، تاکید شده است.