نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse آشنایی با ماآشنایی با ما
معرفی اداره کل
آدرس و شماره تماس
اخبار
Collapse ادارات و کمیته هاادارات و کمیته ها
Collapse مدیریتمدیریت
معرفی و روال ها
Collapse کمیته فنیکمیته فنی
مصوبات عمومی کمیته فنی
Collapse نظارت بر تولیدنظارت بر تولید
معرفی اداره
ضوابط ودستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse اخباراخبار
اخبار مهم
ممیزی های انجام شده
بسته های حمایتی
سوالات متداول
پیش نویس دستوالعمل ها
Collapse نظارت بر صادراتنظارت بر صادرات
معرفی شرکت های صادراتی
ضوابط ودستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse نظارت بر وارداتنظارت بر واردات
ضوابط ودستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse مهندسی و نگهداریمهندسی و نگهداری
ضوابط و دستوالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse نظارت و ارزیابی (بازرسی)نظارت و ارزیابی (بازرسی)
ضوابط ودستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse فناوری اطلاعات (IT)فناوری اطلاعات (IT)
ضوابط ودستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse تحقیق و توسعهتحقیق و توسعه
ضوابط و دستورالعمل ها
معرفی واحد
Collapse طرحهای تحقیقاتیطرحهای تحقیقاتی
طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا
عنوان طرحهای تحقیقاتی
فرم همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی
Collapse ارزیابی بالینیارزیابی بالینی
نتایج ارزیابی بالینی
نتایج کار گروه ارزیابی بالینی
دستورالعمل های ارزیابی بالینی
آموزش
ارتباط با سازمان بهداشت جهانی (WHO)
Collapse شرکت های تایید صلاحیت در صدور گواهینامه استاندارد ایزو CBشرکت های تایید صلاحیت در صدور گواهینامه استاندارد ایزو CB
لیست شرکتهای CB
الزامات شرکتهای CB
نظام مدیریت کیفیت
Collapse تفویض، برنامه ریزی و امور استانهاتفویض، برنامه ریزی و امور استانها
برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی
ارزیابی عملکرد حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
ضوابط ودستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse امور عمومی و اسناد و مکاتباتامور عمومی و اسناد و مکاتبات
معرفی اداره
دستورالعمل و ضوابط مکاتبات
فرم ها
Collapse کمیته تشخیص مصادیق وسیله پزشکیکمیته تشخیص مصادیق وسیله پزشکی
مصوبات کمیته تشخیص مصادیق وسیله پزشکی
لیست اقلام عدم شمول مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی
حراست
Collapse دستورالعمل، فرآیند، فرمدستورالعمل، فرآیند، فرم
آئین نامه تجهیزات پزشکی
دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها و راهنماها
آخرین بخشنامه ها
Collapse سوال و جوابسوال و جواب
تولید
واردات
ترخیص
صادرات
مهندسی و نگهداری
نظارت و ارزیابی-بازرسی
فناوری اطلاعات-IT
تحقیق و توسعه
امور تفویض
کمیته فنی
اسناد و مکاتبات اداری
جدیدترین سوالات
فراخوان(Recall)
Collapse استعلام هااستعلام ها
Collapse شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدارشرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار
اسامی شرکت ها
جدول کنترل کیفی شرکتها
جدول تعرفه کنترل کیفی شرکتها
Collapse خدمات پس از فروشخدمات پس از فروش
شرکتهای ثالث صلاحیتدار
امتیاز خدمات پس از فروش شرکتها
Collapse تعرفه خدمات پس از فروشتعرفه خدمات پس از فروش
میزان افزایش تعرفه های خدمات پس از فروش
تعرفه خدمات پس از فروش دستگاهها
تعرفه خدمات پس از فروش دیالیز
شرکتهای تولیدکننده دارای پروانه ساخت
شرکتهای مجاز به واردات تجهیزات
شرکتهای صلاحیتدار صدور گواهینامه استاندارد ایزو-CB
شرکتهای توزيع کننده های مجاز - توزیعی و اصناف
عرضه کنندگان مجاز - محدود به کالای لیست پایه
تجهیزات و ملزومات ثبت شده
قیمت اقلام مصرفی مورد تایید
استعلام ترخیص اقلام مجاز تا پایان 1395
آخرین فهرست کدهای UMDNS
جدول تعرفه گمرک(HS)
کد 14 رقمی سامانه مجوزها برای صادرات
لیست اقلام عدم شمول اخذ مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی
Collapse پاسخگویی(تیکت)پاسخگویی(تیکت)
تیکت سامانه TTAC
تیکت پورتال تجهیزات IMED
کانال و شماره سامانه جامع تجارت
Collapse سایرسایر
اسامی پذیرفته شدگان مسئولین فنی
اخبار تجهیزات پزشکی دانشگاهها
کنگره ها و همایش ها
نمایشگاه ها
  • کانال اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • کانال تجهیزات پزشکی
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • کانال سامانه جامع تجارت ایران